Middenschool de Veerman heet voortaan GO! Middenschool MIRA.
Bezoek one nieuwe website: http://www.middenschoolmira.be/.